Đề thi HK2 Toán 9 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Thái Bình

Đề thi HK2 Toán 9 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Thái Bình gồm 5 bài toán tự luận, có lời giải chi tiết.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Cho nửa đường tròn (O) đường kính BC, A là điểm thuộc nửa đường tròn đó sao cho AB < AC (A khác B). Trên dây cung AC lấy điểm E khác A và C; gọi D, H là hình chiếu vuông góc của A trên BC và BE
[ads]
1. Chứng minh hai góc BAD và BHD bằng nhau
2. Chứng minh BH.CE = BC.DH
3. Gọi K là giao điểm của DH và AC, phân giác góc CKD cắt HE, CD tại M và N; phân giác góc CBE cắt DH, CE tại P và Q. Chứng minh tam giác KPQ cân và tứ giác MPNQ là hình thoi

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]