Đề thi HK2 Toán 9 năm học 2016 – 2017 trường THCS Mỹ Xuyên – Sóc Trăng

Đề thi HK2 Toán 9 năm học 2016 – 2017 trường THCS Mỹ Xuyên – Sóc Trăng gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Góc nào sau đây có số đo bằng số đo cung bị chắn?
A. Góc ở tâm
B. Góc nội tiếp
C. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
D. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
+ Khi tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) thì góc BAC là:
A. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
B. Góc ở tâm
C. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
D. Góc nội tiếp
[ads]
+ Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a khác 0) nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị nếu
A. a = 3
B. –a < 0
C. a > 0
D. a < 0

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]