Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS – chủ đề Số học


Cuốn sách Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS – chủ đề Số học của tác giả Nguyễn Vũ Thanh gồm 184 trang, sách hướng dẫn giải các bài toán hay và khó về chủ đề số học, thường xuất hiện trong các đề thi HSG Toán 6 – 7 – 8 – 9.

Nội dung sách gồm:
Chương 1. Số tự nhiên
Bài 1. Khái niệm về tập hợp và tập hợp con
Bài 2. Hệ ghi số
Bài 3. Các phép tính trong tập số tự nhiên N
Bài 4. Lũy thừa
Chương 2. Phép chia hết trong tập số nguyên Z
Bài 1. Một số phương pháp chứng minh chia hết
Bài 2. Các dấu hiệu chia hết
Bài 3. Các bài toán liên quan đến tính chia hết
Bài 4. Phép chia có dư
Chương 3. Số nguyên tố
Bài 1. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất
Bài 2. Số nguyên tố và hợp số
[ads]
Chương 4. Phương trình nghiệm nguyên
Bài 1. Nghiệm nguyên của phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c
Bài 2. Phương trình bậc nhất nhiều ẩn a1x1 + a2x2 + … + anxn = c
Bài 3. Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên
Chương 5. Phần nguyên
Bài 1. Định nghĩa và tính chất của phần nguyên
Bài 2. Một số phương pháp giải toán phần nguyên
Bài 3. Áp dụng phần nguyên để giải toán số học
Bài 4. Giải phương trình có chứa phần nguyên
Chương 6. Đại số tổ hợp
Bài 1. Quy tắc nhân – Quy tắc cộng – Tổ hợp lặp
Bài 2. Hoán vị
Bài 3. Chỉnh hợp
Bài 4. Tổ hợp
Bài 5. Nhị thức Niu-tơn
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com