Chuyên đề Toán 7 học kỳ 2


Tài liệu gồm 49 trang tuyển chọn các bài tập Toán 7 học kỳ 2, bao gồm cả Đại số và Hình học. Tài liệu là đề cương ôn luyện giúp học sinh ôn tập cho kỳ thi HK2 Toán 7.

Nội dung tài liệu:
Chuyên đề Đại số 7 HK2
+ Chuyên đề 1. Thống kê
+ Chuyên đề 2. Giá trị của biểu thức đại số đơn thức. Đơn thức đồng dạng
+ Chuyên đề 3. Đa thức. Đa thức một biến
Chuyên đề Hình học 7 HK2
+ Chuyên đề 1. Tam giác cân. Tam giác đều
+ Chuyên đề 2. Định lý pytago (pythagore)
+ Chuyên đề 3. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
[ads]
+ Chuyên đề 4. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
+ Chuyên đề 5. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
+ Chuyên đề 6. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
+ Chuyên đề 7. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
+ Chuyên đề 8. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
+ Chuyên đề 9 tính chất ba đường trung trực, ba đường cao của tam giác
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com