Phân dạng bài tập Toán 7 – Lê Hồng Quốc


Tài liệu 60 trang phân dạng bài tập, hướng dẫn giải toán và tuyển chọn các bài tập Toán 7, gồm cả Đại số 7 và Hình học 7. Tài liệu được biên soạn bởi tác giả Lê Hồng Quốc.

A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ
B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP
I. Bài toán thống kê
II. Bài toán về đơn thức, đa thức 
Dạng 1: Tính giá trị biểu thức đại số
Dạng 2: Bài tập về đơn thức
Dạng 3: Đa thức nhiều biến
Dạng 4: Đa thức một biến
Dạng 5: Tìm nghiệm của đa thức một biến
Dạng 6: Tìm hệ số chưa biết trong đa thức P(x) biết P(x0) = a
Bài tập tổng ôn
100 Câu trắc nghiệm đại số tổng hợp
[ads]
C. CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÌNH HỌC
D. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH
E. CÁC DẠNG TOÁN HÌNH HỌC THƯỜNG GẶP 
Dạng 1: Các bài toán liên quan tam giác cân, tam giác đều
Dạng 2: Bài tập về định lí Pytago và tam giác vuông
Dạng 3: Quan hệ giữa các yếu tố và bất đẳng thức tam giác
Dạng 4: Đường trung tuyến trong tam giác
Dạng 5: Đường phân giác trong tam giác
Dạng 6: Đường trung trực trong tam giác
Dạng 7: Đường cao trong tam giác
Bài tập tổng ôn
100 Câu trắc nghiệm hình học tổng hợp
F. MỘT SỐ ĐỀ TỰ LUYỆN GIỮA HỌC KÌ II
G. MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC HK II
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com