Đề cương Toán 9 HK2 năm học 2017 – 2018 trường THCS Ngô Sĩ Liên – Hà Nội

Đề cương Toán 9 HK2 năm học 2017 – 2018 trường THCS Ngô Sĩ Liên – Hà Nội gồm 85 trang tuyển chọn các bài toán tiêu biểu trong chương trình học kỳ 2 Toán 9 nhằm hỗ trợ các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi HKII Toán 9, các bài toán đều được phân tích và giải chi tiết.

Các dạng toán trong tài liệu gồm:
+ Dạng 1: Biến đổi các biểu thức chứa căn
+ Dạng 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
+ Dạng 3: Hệ phương trình
+ Dạng 4: Quan hệ giữa parabol (P) và đường thẳng (d)
+ Dạng 5: Phương trình bậc hai
+ Dạng 6: Hình học
+ Dạng 7: Một số bài nâng cao


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú
: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho thcs.toanmath.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com