Đề thi HK2 Toán 9 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Ba Đình – Hà Nội

Đề thi HK2 Toán 9 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Ba Đình – Hà Nội được biên soạn nhằm đánh giá chất lượng dạy và học môn Toán 9 của giáo viên và học sinh lớp 9 trong giai đoạn học kỳ 2 tại các trường THCS trên địa bàn quận Ba Đình – Hà Nội, đề gồm 1 trang với 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 120 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 9 năm học 2017 – 2018:
+ Hai đội công nhân cùng làm một công việc thì làm xong trong 8 giờ. Nếu mỗi đội làm một mình xong công việc đó, đội thứ nhất cần ít thời gian hơn so với đội thứ hai là 12 giờ. Hỏi mỗi đội làm một mình xong công việc đó trong bao lâu?
[ads]
+ Cho phương trình x^2 – 2(m + 1)x + m^2 = 0.
a) Giải phương trình khi m = 4.
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 sao cho x1^2 + x2^2 = 4√(x1.x2).
+ Cho a, b > 0 thỏa mãn a + b ≤ 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = √(a(b + 1)) + √(b(a + 1)).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]