Đề thi học kỳ 2 Toán 9 năm 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Cầu Giấy – Hà Nội

Đề thi học kỳ 2 Toán 9 năm 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Cầu Giấy – Hà Nội được biên soạn theo hình thức tự luận, đề gồm 5 bài toán, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, kỳ thi được diễn ra ngày 18 tháng 4 năm 2018, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 9 năm 2017 – 2018:
+ Hai công nhân cùng làm chung một công việc thì trong 8 giờ xong việc. Nếu mỗi người làm một mình, để hoàn thành công việc đó thì người thứ nhất cần nhiều hơn người thứ hai là 12 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu giờ để xong công việc đó?
[ads]
+ Cho phương trình: x^2 – 2(m + 1)x + 2m = 0 (1) (x là ẩn số, m là tham số).
a. Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
b. Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là x1, x2. Tìm giá trị của m để x1, x2 là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 12.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]