Nội dung ôn tập học kỳ 1 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường THCS Láng Thượng – Hà Nội


THCS.TOANMATH.com xin giới thiệu đến thầy, cô và các em học sinh lớp 7 đề cương nội dung ôn tập học kỳ 1 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường THCS Láng Thượng – Hà Nội, đề cương gồm 3 trang chỉ rõ những nội dung cần ôn tập và một số bài toán tự luận điển hình có khả năng xuất hiện trong đề thi HK1 Toán 7.

Nội dung lý thuyết cần ôn tập:
I/ Đại số
Câu 1: Thế nào là số hữu tỉ dương? Số hữu tỉ âm? Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào?
Câu 2: Viết các công thức: nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số. Lũy thừa của: lũy thừa, một tích, một thương.
Câu 3: Tỉ lệ thức là gì? Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Viết công thức tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
Câu 4: Định nghĩa căn bậc hai của một số không âm? Cho ví dụ.
Câu 5: Khi nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau? Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận?
Câu 6: Khi nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau? Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch?
Câu 7: Đồ thị hàm số y = f(x) là gì? Đồ thị của hàm số y = ax (a + b) có dạng như thế nào?
[ads]
II/ Hình học
Câu 1: Phát biểu định nghĩa, định lý về hai góc đối đỉnh. Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc? Định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng.
Câu 2: Phát biểu định lý về dấu hiện nhận biết hai đường thẳng song song? Định lý về tính chất hai đường thẳng song song.
Câu 3: Phát biểu tiên để Euclid. Phát biểu các định lý về quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. Định lý về ba đường thẳng song song.
Câu 4: Phát biểu định lý về tổng ba góc của một tam giác? Tính chất góc ngoài của tam giác. Câu 5: Thế nào là hai tam giác bằng nhau. Phát biểu ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác và các hệ quả (Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận).
Các dạng bài toán cần ôn tập:
I/ Đại số
+ Dạng 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể).
+ Dạng 2. Tìm x, y, z.
+ Dạng 3. Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.
+ Dạng 4. Hàm số và đồ thị hàm số.
+ Dạng 5. Các dạng bài toán nâng cao.
II/ Hình học
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com