Đề kiểm tra kỳ 2 Toán 6 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến bạn đọc đề kiểm tra kỳ 2 Toán 6 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 05 bài toán, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra kỳ 2 Toán 6 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam:
+ Tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, đầu năm số học sinh nam và nữ bằng nhau. Nhưng cuối học kỳ 1 trường tuyển bổ sung thêm 38 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Kết quả là số học sinh nữ chiếm 52% tổng số học sinh. Hỏi đầu năm trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có bao nhiêu học sinh?
[ads]
+ Cho các góc AOB và AOC có số đo theo thứ tự bằng 80 độ và 40 độ. Vẽ tia OE nằm giữa hai tia OA và OB sao cho góc BOE = 60 độ. Tia OE là tia phân giác của góc nào? Giải thích vì sao?
+ Tìm tất cả các cặp số nguyên dương x và y biết rằng: 2^x – 2^y = 1920. Tìm ba số nguyên tố a, b, c biết a^2 + b^2 + c^2 = 5070.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]