Đề giao lưu HSG Toán 8 năm 2018 – 2019 phòng GD&ĐT Chí Linh – Hải Dương


Đề giao lưu HSG Toán 8 năm 2018 – 2019 phòng GD&ĐT Chí Linh – Hải Dương được biên soạn theo hình thức tự luận với 05 bài toán, học sinh có 150 phút để làm bài thi, kỳ thi nhằm giao lưu đội tuyển học sinh giỏi Toán 8 của các trường THCS trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trích dẫn đề giao lưu HSG Toán 8 năm 2018 – 2019 phòng GD&ĐT Chí Linh – Hải Dương:
+ Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên n thỏa mãn: (2014^2014 + 1) chia hết cho n^3 + 2012n.
+ Cho hình vuông ABCD, M là một điểm nằm giữa B và C. Kẻ AN vuông góc với AM, AP vuông góc với MN (N và P thuộc đường thẳng CD).
a) Chứng minh tam giác AMN vuông cân.
b) Chứng minh rằng: AN^2 = NC.NP.
c) Gọi Q là giao điểm của tia AM và tia DC. Chứng minh tổng 1/AM^2 + 1/AQ^2 không đổi khi điểm M thay đổi trên cạnh BC.
+ Cho các số x, y không âm thay đổi và thỏa mãn x + y = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:Q = (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) + 25xy.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com