Đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 phòng GD&ĐT Mộ Đức – Quảng Ngãi


Đề thi HK2 Toán 7 năm học 2018 – 2019 phòng GD&ĐT Mộ Đức – Quảng Ngãi gồm 1 trang, đề được biên soạn theo dạng kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận, phần trắc nghiệm gồm 4 câu, chiếm 2 điểm, phần tự luận gồm 5 câu, chiếm 8 điểm, thời gian làm bài 90 phút, điểm số của kỳ thi là cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực Toán 7.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 phòng GD&ĐT Mộ Đức – Quảng Ngãi:
+ Kết quả điểm kiểm tra Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:
8 7 9 6 8 4 10 7 7 10.
4 7 10 3 9 5 10 8 4 9.
5 8 7 7 9 7 9 5 5 8.
6 4 6 7 6 6 8 5 5 6.
a) Dấu hiệu ở đây là gì? b) Lập bảng tần số và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.


+ Cho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ phân giác AD của tam giác ABC (D ∈ BC), trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB.
a) Chứng minh tam giác ADB = tam giác ADE.
b) Chứng minh AD ⊥ BE. c) Chứng minh DC > DB.
+ Cho hai đa thức:
P(x) = 3x^3 + 2x^2 − 2x + 7 − x^2 − x.
Q(x) = −3x^3 + x − 14 − 2x − x^2 − 1.
a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức P(x), Q(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tìm đa thức: M(x) = P(x) + Q(x); N(x) = P(x) − Q(x). c) Tìm nghiệm của đa thức M(x).Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com