Đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 phòng GD&ĐT thành phố Quảng Ngãi


Đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 phòng GD&ĐT thành phố Quảng Ngãi gồm 5 bài toán dạng đề tự luận, đề gồm 1 trang, thời gian làm bài thi học kỳ là 90 phút, kỳ thi nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Toán của học sinh lớp 7 trong giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 phòng GD&ĐT thành phố Quảng Ngãi:
+ Cho hai đa thức:
M(x) = 3x^3 + x^2 + 4x^4 − x − 3x^3 + 5x^4 + x^2 − 6.
N(x) = −x^2 − x^4 + 4x^3 − x^2 − 5x^3 + 3x + 1 + x.
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính M(x) + N(x).


+ Cho tam giác ABC vuông tại A và đường cao AH. Tia phân giác góc B cắt AH tại I và cắt AC tại D. Kẻ DK ⊥ BC (K thuộc BC).
a) Chứng minh tam giác ABD = tam giác KBD.
b) Chứng minh AI > IH.
c) Chứng minh IK ∥ AC.
+ Kết quả giải xong một bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:
4 7 8 9 6 7 7 8 7 8.
7 8 7 6 7 11 4 8 8 7.
11 8 4 8 8 11 7 4 8 9.
a) Lập bảng “tần số”, tìm mốt (M0) của dấu hiệu.
b) Tính số trung bình cộng X của dấu hiệu.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com