Đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 phòng GD&ĐT Tư Nghĩa – Quảng Ngãi


Đề thi HK2 Toán 7 năm học 2018 – 2019 phòng GD&ĐT Tư Nghĩa – Quảng Ngãi gồm 1 trang với 5 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi nhằm kiểm tra chất lượng dạy và học môn Toán của giáo viên và học sinh lớp 7 trong giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 phòng GD&ĐT Tư Nghĩa – Quảng Ngãi:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, BC = 10 cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. Gọi K là trung điểm của cạnh BC, đường thẳng DK cắt cạnh AC tại M. Đường trung trực d của đoạn thẳng AC cắt đường thẳng DC tại Q.
a) Tính AC, MC. b) So sánh các góc của tam giác ABC.
c) Chứng minh tam giác BCD cân. d) Chứng minh ba điểm B, M, Q thẳng hàng.


+ Cho hai đa thức:
f(x) = 3x^2 − 2x − x^4 − 2x^2 − 4x^4 + 6.
g(x) = −x^3 − 5x^4 + 2x^2 + 2x^3 − 3 + x^2.
a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính f(x) + g(x) và f(x) − g(x).
c) Chứng tỏ x = 1 là nghiệm của đa thức f(x).
+ Điểm kiểm tra môn toán học kỳ II của 40 học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:
3 6 8 4 8 10 6 7 6 9.
6 8 9 6 10 9 9 8 4 8.
8 7 9 7 8 6 6 7 5 10.
8 8 7 6 9 7 10 5 8 9.
a) Dấu hiệu ở đây là gì? b) Lập bảng tần số.
c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com