Đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội


Nhằm kiểm tra một cách khách quan, chính xác và công bằng năng lực học tập môn Toán của học sinh lớp 7 trong giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội đã tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 năm học 2018 – 2019.

Đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội được biên soạn theo dạng đề kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận, đề gồm 1 trang, phần trắc nghiệm gồm 4 câu, chiếm 2 điểm, phần tự luận gồm 4 câu, chiếm 8 điểm, học sinh làm bài thi học kỳ 2 Toán 7 trong khoảng thời gian 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Bộ ba nào sau đây không thể là số đo ba cạnh của một tam giác?
A. 2cm; 5cm; 6cm. B. 5cm; 8cm; 4cm.
C. 12cm; 9cm; 3cm. D. 2cm; 3cm; 4,5cm.


+ Cho tam giác ABC có AB = 7cm, AC = 1cm. Số đo cạnh BC là một số nguyên thì tam giác ABC là?
A. Tam giác tù. C. Tam giác vuông cân.
B. Tam giác vuông. D. Tam giác cân.
+ Cho các đa thức:
P(x) = 4x^2 + x^3 – 2x + 3 – x – x^3 + 3x – 2x^2.
Q(x) = 3x^2 – 3x + 2 – x^3 + 2x – x^2.
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.
b) Tìm đa thức R(x) sao cho P(x) – Q(x) – R(x) = 0.
c) Chứng tỏ x = 2 là nghiệm của Q(x) nhưng không phải là nghiệm của P(x).Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com