Đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường THCS Phạm Hồng Thái – Hà Nội


Đề thi HK2 Toán 7 năm học 2018 – 2019 trường THCS Phạm Hồng Thái – Hà Nội gồm 1 trang với 6 bài toán dạng tự luận, học sinh làm bài thi học kỳ 2 Toán 7 trong khoảng thời gian 90 phút, kỳ thi nhằm kiểm định chất lượng dạy và học môn Toán 7 của giáo viên và học sinh trong giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường THCS Phạm Hồng Thái – Hà Nội:
+ Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS được cho trong bảng “tần số” sau:
Điểm số (x) 3 4 5 6 7 8 9 10.
Tần số (n) 1 2 7 8 5 11 4 2 N = 40.
a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?
b) Có bao nhiêu học sinh làm kiểm tra? Số các giá trị khác nhau?
c) Tìm mốt của dấu hiệu và tính số trung bình cộng.


+ Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường phân giác BD (D ∈ AC) của tam giác ABC. Vẽ AE vuông góc với BD tại H (E ∈ BC).
a) Chứng minh: AB = EB.
b) Chứng minh: DE BC và DA < DC.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 12cm, BC = 13cm. Tính chu vi tam giác ABC.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com