408 bài tập trắc nghiệm số hữu tỉ và giá trị tuyệt đối có lời giải


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối lớp 7 tài liệu tuyển chọn 408 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm số hữu tỉ và giá trị tuyệt đối có đáp án và lời giải chi tiết, tài liệu gồm 212 trang được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo nhóm Toán VD – VDC – THCS.

Trích dẫn một số bài toán trong tài liệu 408 bài tập trắc nghiệm số hữu tỉ và giá trị tuyệt đối có lời giải:
+ Cho biểu thức P = |x – 2019| + |x – 2020|. Tổng các giá trị nguyên của x để P đạt giá trị nhỏ nhất.
+ Cho a = (x + 5)/(x – 8). Tìm điều kiện của x để a là không số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.
+ Số hữu tỉ -5/16 được tách thành hiệu của hai số hữu tỉ dương (viết dưới dạng phân số tối giản) là a/8 và -3/16. Khi đó giá trị của a bằng?
[ads]
+ Cho hình vẽ sau, hãy chọn câu trả lời đúng:
A. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ 1/3, điểm B biểu diễn số hữu tỉ 2.
B. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ 1/3, điểm B biểu diễn số hữu tỉ 1.
C. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ 1/2, điểm B biểu diễn số hữu tỉ 2.
D. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ 1/4, điểm B biểu diễn số hữu tỉ 1.
+ Với giá trị nào của a thì số hữu tỉ x = (2a – 1)/(-3) không là số dương cũng không là số âm?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com