Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 chương 1 có đáp án và lời giải


Nhằm hỗ trợ tài liệu dạy và học chương trình Hình học 6 chương 1 – chủ đề đoạn thẳng, THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh tài liệu tuyển chọn 74 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học lớp 6 chương 1 có đáp án và lời giải chi tiết, tài liệu gồm 21 trang được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo nhóm Toán VD – VDC – THCS.

Trích dẫn một số bài toán trong tài liệu bài tập trắc nghiệm Hình học 6 chương 1 có đáp án và lời giải:
+ Cho n đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào đồng quy. Biết số giao điểm tạo thành là 780 giao điểm. Tính số đường thẳng?
+ Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB. Trên tia CB, lấy điểm D. Hỏi trong ba điểm A, C, D điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
A. Điểm C nằm giữa hai điểm A và D.
B. Điểm D nằm giữa hai điểm A và C.
C. Điểm A nằm giữa hai điểm C và D.
D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
+ Cho ba điểm M, O, N sao cho: OM = 2, ON = 3 và MN = 4. Câu nào sau đây đúng?
A. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
B. Điểm O nằm giữa hai điểm M và N.
C. Điểm M nằm giữa hai điểm O và N.
D. Điểm N nằm giữa hai điểm O và M.
+ Cho 4 điểm phân biệt. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng, biết rằng không có ba điểm nào thẳng hàng?
+ Cho 101 đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có ba đường thẳng nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com