Bài tập trắc nghiệm Hình học 7 chương 1 có đáp án và lời giải


Nhằm hỗ trợ tài liệu dạy và học chương trình Hình học 7 chương 1 – chủ đề đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song, THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh tài liệu tuyển chọn 126 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học lớp 7 chương 1 có đáp án và lời giải chi tiết, tài liệu gồm 45 trang được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo nhóm Toán VD – VDC – THCS.

Trích dẫn một số bài toán trong tài liệu bài tập trắc nghiệm Hình học 7 chương 1 có đáp án và lời giải:
+ Hãy chọn câu đúng:
A. Giả thiết của định lý là điều cho biết.
B. Kết luận của định lý là điều được suy ra.
C. Giả thiết của định lý là điều được suy ra.
D. Cả A, B và C đều đúng.
[ads]
+ Khi chứng minh một định lý, người ta cần:
A. Chứng minh định lý đó đúng trong một trường hợp cụ thể của giả thiết.
B. Chứng minh định lý đó đúng trong hai trường hợp cụ thể của giả thiết.
C. Chứng minh định lý đó đúng trong mọi trường hợp có thể xảy ra của giả thiết.
D. Chứng minh định lý đó đúng trong vài trường hợp cụ thể của giả thiết.
+ Nội dung của tiên đề Ơ clit là:
A. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
B. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng vuông góc với đường thẳng đó.
C. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó.
D. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, có hai đường thẳng song song với đường thẳng đó.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com