Bài tập trắc nghiệm Số học 6 chương 1 có đáp án và lời giải


Nhằm hỗ trợ tài liệu dạy và học chương trình Số học 6 chương 1 – chủ đề ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh tài liệu tuyển chọn 61 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Số học lớp 6 chương 1 có đáp án và lời giải chi tiết, tài liệu gồm 15 trang được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo nhóm Toán VD – VDC – THCS.

Trích dẫn một số bài toán trong tài liệu bài tập trắc nghiệm Số học 6 chương 1 có đáp án và lời giải:
+ Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 999 thành một hàng ngang, ta được số 123…999. Tổng các chữ số của số đó là?
+ Để đánh số trang của một cuốn sách (từ trang 1 đến hết), bạn Hà phải viết tất cả 282 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang? Để đánh số trang của một cuốn sách (từ trang 1 đến hết), bạn Hà phải viết tất cả 282 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?


+ Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử?
A. “Song Hong”. B. “Song Me Kong”. C. “Song Sai Gon”. D. “Song Dong Nai”.
+ Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số?
+ Khi viết các số tự nhiên từ 100 đến 999 ta cần dùng bao nhiêu chữ số 6?Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com