Đề kiểm tra Toán 8 tháng 9 năm 2019 – 2020 trường Archimedes Academy – Hà Nội


Với mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng định kỳ môn Toán đối với học sinh khối lớp 8, vừa qua, trường THCS Archimedes Academy – Hà Nội đã tổ chức kỳ thi kiểm tra tập trung Toán 8 tháng 9 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra Toán 8 tháng 9 năm 2019 – 2020 trường Archimedes Academy – Hà Nội gồm 2 mã đề: đề số 1 và đề số 2, đề thi gồm 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút.
[ads]
Trích dẫn đề kiểm tra Toán 8 tháng 9 năm 2019 – 2020 trường Archimedes Academy – Hà Nội:
+ Cho tam giác ABC, gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC.
a) Tứ giác BCNM là hình gì? Vì sao?
b) Gọi Q là trung điểm của NC. Đường thẳng qua Q song song với BC cắt BN tại E. Đường thẳng qua C song song với BN cắt đường thẳng QE tại K. Chứng minh rằng EK = BC.
c) Đường thẳng QE cắt CM tại F. Chứng minh EF = 1/4.BC.
d) Đường thẳng qua E vuông góc với AB cắt đường thẳng qua F vuông góc với AC tại I. Chứng minh tam giác BIC cân.
+ Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến: A = (x – 3)^3 – x(x^2 + 27) + (3x)^2.
+ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: Q = 3x^2 + 2y^2 + 4z^2 + 2xy + 4yz + 4xz – 4x – 2y + 5.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com