Tài liệu học tập Toán 9 chủ đề hàm số bậc nhất – Trần Quốc Nghĩa

Tài liệu gồm 69 trang được biên soạn bởi thầy Trần Quốc Nghĩa tổng hợp lý thuyết, ví dụ và bài tập chủ đề hàm số bậc nhất trong chương trình Đại số 9 chương 2.

Mục lục tài liệu học tập Toán 9 chủ đề hàm số bậc nhất – Trần Quốc Nghĩa:
Chủ đề 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số.
A – Tóm tắt lý thuyết.
B – Các ví dụ.
C – Bài tập tự luyện.
D – Câu hỏi trắc nghiệm.
Chủ đề 2. Hàm số bậc nhất.
A – Tóm tắt lý thuyết.
B – Các ví dụ.
C – Bài tập tự luyện.
D – Câu hỏi trắc nghiệm.


Chủ đề 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a khác 0).
A – Tóm tắt lý thuyết.
B – Các ví dụ.
C – Bài tập tự luyện.
D – Câu hỏi trắc nghiệm.
Chủ đề 4. Đường thẳng song song. Đường thẳng cắt nhau.
A – Tóm tắt lý thuyết.
B – Các ví dụ.
C – Bài tập tự luyện.
D – Câu hỏi trắc nghiệm.
Chủ đề 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a khác 0).
A – Tóm tắt lý thuyết.
B – Các ví dụ.
C – Bài tập tự luyện.
D – Câu hỏi trắc nghiệm.
Ôn tập chương 2.
A – Bài tập tự luyện.
B – Câu hỏi trắc nghiệm.


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú
: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho thcs.toanmath.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com