Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7 năm 2019 – 2020 trường Ngọc Châu – Hải Dương


Thứ Ba ngày 05 tháng 11 năm 2019, trường THCS Ngọc Châu – Hải Dương tổ chức kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7 năm 2019 – 2020 trường Ngọc Châu – Hải Dương gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề).

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 7 năm 2019 – 2020 trường Ngọc Châu – Hải Dương:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, biết góc B – góc C = 30 độ.
a) Tính số đo góc B và góc C.
b) Trên cạnh BC lấy điểm I. Kẻ IH vuông góc với BA tại H. Qua I kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC tại K. Chứng minh rằng: IH // AC và IK vuông góc AC.
c) Qua K kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt BC tại E, cắt AB tại D, phân giác của góc DAC cắt phân giác của góc KEC tại M. So sánh góc ADE và góc AME.


+ Ba lớp 7A, 7B, 7C trường THCS Ngọc Châu, Hải Dương có số học sinh giỏi tỉ lệ với 6, 8, 9. Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp biết lớp 7B có nhiều hơn lớp 7A là 8 học sinh giỏi.
+ Cho tỉ lệ thức a/b = c/d. Chứng minh rằng: (a^2 + b^2)/(c^2 + d^2) = (3a + b)^2/(3c + d)^2 (với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa).Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com