Đề thi HK1 Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Thủ Đức – TP HCM


Ngày … tháng 12 năm 2019, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 9 năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK1 Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Thủ Đức – TP HCM gồm có 07 bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có 01 trang.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Thủ Đức – TP HCM:
+ Bài toán con mèo: Một con mèo ở trên cành cây cao 6,5m. Để bắt mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu thang đạt độ cao đó, khi đó góc của thang với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,7m?
+ Ông Bình mua một con nghe và một con bê vàng. Ông bán lại đồng giá 18 triệu đồng mỗi con. Do nghé mất giá nên ông chịu lỗ 20% nhưng bù lại nhờ bê vàng lên giá nên ông lời được 20%. Hỏi ông Bình lời hay lỗ?
+ Cho nửa đường tròn tâm O, bán kính R, đường kính BC. Lấy điểm A thuộc nửa đường tròn (A khác B, khác C) sao cho AB < AC. Gọi AH là đường cao của tam giác ABC.
a) Chứng minh: Tam giác ABC vuông tại A. b) Biết AB = 5cm, AC = 53. Tính R, BH và số đo góc B.
c) Gọi I là trung điểm của AH. Tia CI và tia CA cắt tiếp tuyến tại B của nửa đường tròn (O;R) thứ tự tại E, K. Chứng minh E là trung điểm của BK và EA là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O;R).Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com