Đề thi học kỳ 1 Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Đống Đa – Hà Nội


Đề thi học kỳ 1 Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Đống Đa – Hà Nội gồm có 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, học sinh làm bài thi trong khoảng thời gian 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào sáng thứ Năm ngày 12 tháng 12 năm 2019.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Đống Đa – Hà Nội:
+ Cho hai hàm số: y = -x + 2 (d) và y = x + 4 (d’).
1) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ.
2) (d) cắt (d’) tại điểm M. Tìm tọa độ điểm M.
3) (d) cắt Ox tại A, cắt Oy tại B; (d’) cắt Ox tại C, cắt Oy tại D. Tính diện tích tam giác BCM.
[ads]
+ Cho đường tròn (O;R) và điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R). Vẽ đường thẳng d vuông góc với OA tại A. Trên đường thẳng d lấy điểm M khác điểm A. Qua điểm M vẽ hai tiếp tuyến ME và MF tới đường tròn (O) (E và F là các tiếp điểm). EF cắt OM và OA lần lượt tại H và K.
1) Chứng minh rằng H là trung điểm của EF.
2) Chứng minh rằng bốn điểm O, M, A, F cùng thuộc một đường tròn.
3) Chứng minh OK.OA = R^2.
4) Xác định vị trí điểm M trên đường thẳng d để tam giác OHK có diện tích lớn nhất.
+ Cho hai số thực x, y thay đổi thỏa mãn điều kiện x + y ≥ 1 và x > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = y^2 + (8x^2 + y)/4x.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com