Đề thi HK1 Toán 9 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Quảng Nam


Thứ Hai ngày 06 tháng 01 năm 2020, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK1 Toán 9 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Quảng Nam mã đề A gồm có 02 trang với 15 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, thời gian học sinh làm bài là 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 9 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Quảng Nam:
+ Cho tam giác ABC vuông tại B có AC = 5cm, góc BAC = 60 độ, đường cao BH. Vẽ đường tròn tâm O đường kính BH, đường tròn (O) cắt BA tại M (M khác B).
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB. b) Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).
c) Tính khoảng cách từ O đến đường thẳng AB. d) Từ A vẽ tiếp tuyến thứ hai AK với đường tròn (O) (K là tiếp điểm, K khác H). Chứng minh tam giác AKM đồng dạng với tam giác ABK.
+ Cho đường tròn (O;6 cm), M là một điểm cách điểm O một khoảng 10 cm. Qua M kẻ tiếp tuyến với (O). Khi đó khoảng cách từ M đến tiếp điểm là?


+ Cho tam giác ABC vuông tại B, có AB = 9cm, BC = 12cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp một tam giác ABC có độ dài là?
+ Với giá trị nào của m thì đường thẳng y = (2 – m)x + m + 2 cắt đồ thị (d) nói trên tại một điểm có hoành độ bằng 2?
+ Tam giác ABC vuông tại A đường cao AH, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Độ dài đường cao AH bằng?Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com