Chuyên đề hệ thức Vi-et và ứng dụng – Nguyễn Ngọc Sơn


Tài liệu gồm có 07 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Ngọc Sơn, trình bày về hệ thức Vi-et và những ứng dụng của hệ thức Vi-et trong giải Toán lớp 9.

Khái quát nội dung tài liệu chuyên đề hệ thức Vi-et và ứng dụng – Nguyễn Ngọc Sơn:
1. Dạng 1: Nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai.
1.1. Dạng đặc biệt: Phương trình bậc hai có một nghiệm là 1 hoặc – 1.
1.2. Cho phương trình bậc hai, có một hệ số chưa biết, cho trước một nghiệm, tìm nghiệm còn lại và chỉ ra hệ số chưa biết của phương trình.
2. Dạng 2: Lập phương trình bậc hai.
2.1. Lập phương trình bậc hai biết hai nghiệm.
2.2. Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm thoả mãn biểu thức chứa hai nghiệm của một phương trình cho trước.
[ads]
3. Dạng 3: Tìm hai số biết tổng và tích của chúng.
4. Dạng 4: Dạng toán về biểu thức liên hệ giữa các nghiệm của phương trình bậc hai.
4.1. Tính giá trị của biểu thức chứa nghiệm.
4.2. Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình không phụ thuộc tham số.
4.3. Tìm giá trị của tham số thỏa mãn biểu thức nghiệm cho trước.
4.4. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức nghiệm.
5. Dạng 5: Xét dấu các nghiệm của phương trình bậc hai.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com