Chuyên đề tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau


Tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau là một nội dung quan trọng trong chương trình Đại số lớp 7; để giúp các em tìm hiểu chuyên sâu chủ đề này, THCS.TOANMATH.com giới thiệu tài liệu chuyên đề tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau; tài liệu gồm có 50 trang.

Khái quát nội dung tài liệu chuyên đề tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
I. Tóm tắt lý thuyết chung
1. Định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức.
2. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
II. Các dạng toán thường gặp
Chủ đề 1. Tìm số hạng chưa biết.
+ Dạng toán 1. Tìm một số hạng chưa biết.
+ Dạng toán 2. Tìm nhiều số hạng chưa biết.
Chủ đề 2. Chứng minh đẳng thức.
+ Dạng toán 1. Chứng tỏ rằng: ad = bc.
+ Dạng toán 2. Đặt k là giá trị chung của các tỷ số a/b; c/d. Tính các tỷ số x/y; m/n theo k.
+ Dạng toán 3. Dùng biến đổi đại số và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để biến đổi từ vế này thành vế kia.
Chủ đề 3. Tính giá trị của biểu thức.
Chủ đề 4. Tính giá trị của biểu thức.
Chủ đề 5. Các bài toán về tỷ lệ thức và chia tỷ lệ.
Chủ đề 6. Sai lầm thường gặp khi giải toán tỷ lệ thức.
III. Bài tập luyện tập tổng hợp
IV. Hướng dẫn giải bài tập
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com