Đề cương Toán 7 học kỳ 2


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề cương Toán 7 học kỳ 2 do tập thể nhóm LaTeX biên soạn; đề cương gồm có 169 trang, hướng dẫn học sinh tự học các chủ đề: thống kê, đơn thức và đa thức, tam giác … trong chương trình Toán lớp 7.

Khái quát nội dung đề cương Toán 7 học kỳ 2:
PHẦN 1. ĐẠI SỐ.
A CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP
1 BÀI TOÁN THỐNG KÊ.
2 BÀI TOÁN VỀ ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC.
Dạng 1. tính giá trị biểu thức đại số.
Dạng 2. Bài tập về đơn thức.
Dạng 3. Đa thức nhiều biến.
Dạng 4. Đa thức một biến.
Dạng 5. Tìm nghiệm của đa thức một biến.
Dạng 6. Tìm hệ số chưa biết trong đa thức P(x) biết P(x0) = a.
3 BÀI TẬP TỔNG ÔN.
4 100 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ TỔNG HỢP.
[ads]
PHẦN 2. HÌNH HỌC.
A CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÌNH HỌC
B MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH
C CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP
Dạng 1. Các bài toán liên quan đến tam giác cân, tam giác đều.
Dạng 2. Bài tập về định lí Pytago và tam giác vuông.
Dạng 3. Các bài toán quan hệ giữa các số và bất đẳng thức tam giác.
Dạng 4. Đường trung tuyến trong tam giác.
Dạng 5. Đường phân giác trong tam giác.
Dạng 6. Đường trung trực trong tam giác.
Dạng 7. Đường cao trong tam giác 80
Dạng 8. Đường cao trong tam giác.
BÀI TẬP TỔNG ÔN.
100 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ TỔNG HỢP.
D MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN GIỮA KÌ II
E MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC CUỐI KÌ II
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com