Đề khảo sát kì 2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường THCS Đồng Minh – Hải Phòng


Đề khảo sát kì 2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường THCS Đồng Minh – Hải Phòng được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận theo thang điểm 30 : 70, phần trắc nghiệm gồm 15 câu, phần tự luận gồm 05 câu, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề khảo sát kì 2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường THCS Đồng Minh – Hải Phòng:
+ Tam giác ABC vuông ở C có góc A = 60 độ. Tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E, kẻ EK vuông góc với AB (K ∈ AB), kẻ BD vuông góc với AE (D ∈ AE).
a) So sánh các góc của tam giác ABC. b) Chứng minh rằng ∆ACE = ∆AKE và AE ⊥ CK. c) Chứng minh rằng: EB > AC và ba đường thẳng AC, BD, KE cùng đi qua một điểm.
+ Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 được ghi lại trong bảng sau: 6 4 3 2 10 5 7 9 5 10 1 2 5 7 9 9 5 10 9 10 2 1 4 3 1 2 4 6 8 9.
a) Hãy lập bảng tần số của dấu hiệu và tìm mốt của dấu hiệu?
b) Hãy tính điểm trung bình của học sinh lớp đó?
+ Cho đơn thức: A = 8/3.x^2.y^2.(-1/4.x^2.y).
a) Thu gọn đơn thức A, rồi xác định hệ số và tìm bậc của đơn thức.
b) Tính giá trị của A tại x = -1 và y = 1.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com