Đề khảo sát kì 2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường THCS Việt Tiến – Hải Phòng


Nhằm kiểm định chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối lớp 7 một cách khách quan và chính xác, trường THCS Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng học kì 2 môn Toán 7 năm học 2018 – 2019.

Đề khảo sát kì 2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường THCS Việt Tiến – Hải Phòng được biên soạn theo dạng trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm có 15 câu, chiếm 3,0 điểm, phần tự luận gồm có 05 câu, chiếm 7,0 điểm, học sinh có 90 phút để hoàn thành bài thi, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề khảo sát kì 2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường THCS Việt Tiến – Hải Phòng:
+ Biểu thức nào sau đây biểu thị diện tích hình chữ nhật có chiều rộng là x (cm), chiều dài hơn chiều rộng 5 cm.
+ Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm nằm ngoài đường thẳng đến đường thẳng đó, thì đường vuông góc là đường: A) dài nhất. B) ngắn nhất. C) không xác định.
[ads]
+ Cho hai đa thức: P(x) = x4 + 5×3 – 6x + 2×2 + 10x – 5×3 + 1 và Q(x) = x4 – 2×3 + 2×2 + 6×3 + 1.
a) Thu gọn hai đa thức rồi tìm đa thức M(x) = P(x) – Q(x). b) Tìm nghiệm của đa thức M(x).
+ ) Cho ∆ABC vuông tại A. Đường phân giác BD (D ϵ AC). Kẻ DH vuông góc với BC (H ∈ BC). Gọi K là giao điểm của BA và HD. a) Chứng minh AD = HD. So sánh AD và DC. b) DKC = DCK. c) Chứng minh: BD ⊥ KC.
+ Thời gian làm bài tập của các học sinh lớp 7 tính bằng phút được thống kê bởi bảng sau:
4 5 6 7 6 7 6 4
6 7 6 8 5 6 9 10
5 7 8 8 9 7 8 8
8 10 9 11 8 9 8 9
4 6 7 7 7 8 5 8
a) Nêu dấu hiệu của bài toán. Lập bảng tần số. b) Tính điểm trung bình. Tìm mốt của dấu hiệu.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com