Đề KSCL học kỳ 2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường Hưng Nhân – Hải Phòng


Đề KSCL học kỳ 2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường THCS&THPT Hưng Nhân – Hải Phòng gồm có 02 trang, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận theo tỉ lệ điểm 30:70, phần trắc nghiệm có 15 câu, mỗi câu có 04 đáp án trả lời, phần tự luận có 05 câu, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải phần tự luận.

Trích dẫn đề KSCL học kỳ 2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường Hưng Nhân – Hải Phòng:
+ Cho tam giác ABC. Ở phía ngoài tam giác đó vẽ các tam giác vuông cân tại A là ABD và ACE.
a) Chứng minh CD = BE và CD vuông góc với BE. b) Kẻ đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC tại H. Chứng minh : Đường thẳng AH đi qua trung điểm của DE.
c) Lấy điểm K nằm trong tam giác ABD sao cho góc ABK bằng 300, BA = BK. Chứng minh: AK = KD.
+ Ba độ dài nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông :
A. 2cm, 4cm, 6cm. B. 4cm, 3cm, 5cm. C. 2cm, 3cm, 4cm. D. 2cm, 3cm, 5cm.
+ Cho hình vẽ bên. So sánh AB, BC, BD ta được:
A. AB < BC < BD. B. AB > BC > BD. C. BC > BD > AB. D. BD <BC < AB.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com