Đề thi Toán 7 học kì 2 năm 2018 – 2019 trường THCS An Hòa – Hải Phòng


THCS.TOANMATH.com sưu tầm và chia sẻ đến thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi Toán 7 học kì 2 năm học 2018 – 2019 trường THCS An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; đề thi gồm 02 trang với 14 câu trắc nghiệm (chiếm 30% số điểm) và 05 câu tự luận (chiếm 70% số điểm), học sinh có 90 phút để làm bài thi, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi Toán 7 học kì 2 năm 2018 – 2019 trường THCS An Hòa – Hải Phòng:
+ Số cân nặng (kg) của 20 học sinh trong một lớp được ghi trong bảng sau: 32 36 30 32 32 36 28 30 31 32 32 30 32 31 31 33 28 31 31 28.
a. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Hãy lập bảng tần số.
b. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu và tìm mốt của dấu hiệu.
+ Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A (A ≠ O); trên tia Oy lấy điểm B (B ≠ O) sao cho OA = OB. Kẻ AC ⊥ Oy (C ∈ Oy); BD ⊥ Ox (D ∈ Ox). Gọi I là giao điểm của AC và BD. a. Chứng minh ∆AOC = ∆BOD. b. Chứng minh ∆AIB cân. c. So sánh IC và IA.
+ Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 40 học sinh, thầy giáo lập được bảng sau. Thời gian (x) 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tần số (n) 6 3 4 2 8 5 5 6 1 N = 40. a. Số các giá trị của dấu hiệu là: A. 12. B. 40. C. 9. D. 8.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com