Hướng dẫn ôn tập học kì 2 Toán 9 năm 2019 – 2020 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 9 đề cương hướng dẫn ôn tập học kì 2 Toán 9 năm 2019 – 2020 trường THCS Ngọc Lâm – Hà Nội, nhằm giúp các em có sự chuẩn bị tốt cho kỳ thi HK2 môn Toán 9.

I. Lý thuyết: Các vấn đề cần ôn tập:
1) Đại số:
– Phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng, phương pháp thế.
– Hàm số y = ax^2 (a khác 0).
– Đồ thị hàm số y = ax^2 (a khác 0).
– Phương trình bậc hai một ẩn.
– Định lý Viet và ứng dụng.
– Phương trình quy về phương trình bậc hai.
– Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
2) Hình học:
– Góc ở tâm, số đo cung.
– Liên hệ giữa cung và dây.
– Góc nội tiếp.
– Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
– Góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn.
– Cung chứa góc, tứ giác nội tiếp đường tròn.
– Độ dài đường tròn, cung tròn.
– Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.
– Hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ.
– Hình nón, diện tích xung quanh và thể tích của hình nón.
– Hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
[ads]
II. Các dạng bài tập:
Dạng 1: Thực hiện phép tính về Giải phương trình bậc nhất hai ẩn; hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 2: Các bài toán về Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
Dạng 3: Các bài toán về vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 (a khác 0).
Dạng 4: Các bài toán về áp dụng định lý Vi-et.
Dạng 5: Các bài toán về giải phương trình quy về bậc hai.
Dạng 6: Các bài toán về quan hệ giữa đường thẳng và Parabol.
Dạng 7: Các bài toán về tính toán, chứng minh các hệ thức trong đường tròn.
Dạng 8: Các bài toán về đường tròn, tiếp tuyến của đường tròn, tứ giác nội tiếp, cung chứa góc.
Dạng 9: Các bài toán về các khối hình trụ, hình nón, hình cầu.
Dạng 10: Các bài toán vận dụng các kiến thức Toán học và liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com