Đề khảo sát Toán 9 lần 1 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Thanh Trì – Hà Nội


Ngày 28 tháng 05 năm 2020, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng (KSCL) môn Toán lớp 9 năm học 2019 – 2020 lần thi thứ nhất.

Đề khảo sát Toán 9 lần 1 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Thanh Trì – Hà Nội gồm có 01 trang với 05 bài toán, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 9 lần 1 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Thanh Trì – Hà Nội:
+ Một người mua hai mặt hàng A và B. Nếu tăng giá mặt hàng A thêm 10% và mặt hàng B thêm 20% thì người đó phải trả 232 nghìn đồng. Nếu giảm giá mỗi mặt hàng 10% thì người đó phải trả 180 nghìn đồng. Hỏi giá của mỗi mặt hàng lúc đầu?
[ads]
+ Nhà bạn Minh có một chiếc thang dài 4m. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bằng bao nhiêu để nó tạo với mặt đất mộc góc an toàn là 65° ( tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng) (kết quả lấy đến hai chữ số thập phân).
+ Cho hàm số y = ax + b.
a) Xác định các hệ số a và b biết đồ thị của nó song song với đường thẳng y = ax và đi qua điểm A(3;4).
b) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com