Đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2019 – 2020 trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng dạy và học môn Toán lớp 6 giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2019 – 2020 trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận theo tỉ lệ điểm số 1 : 9, phần trắc nghiệm gồm 04 câu, phần tự luận gồm 05 câu, thời gian làm bài 90 phút, đề thi gồm có 01 trang.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2019 – 2020 trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội:
+ Ba lớp 6A, 6B, 6C thi đua giành nhiều hoa điểm tốt lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Biết số hoa điểm tốt của lớp 6C là 120 bông hoa. Số bông hoa điểm tốt của lớp 6B bằng 3/5 số bông hoa điểm tốt của lớp 6C. Tổng số bông hoa điểm tốt của lớp 6B và 6C bằng 64% tổng số bông hoa điểm tốt của ba lớp.
a) Tính số bông hoa điểm tốt của lớp 6A, 6B và tỏng số bông hoa điểm tốt của 3 lớp.
b) Tính tỷ số % số bông hoa điểm tốt của lớp 6A và lớp 6C.
[ads]
+ Cho điểm O nằm trên đường thẳng xy. Tên cùng một nửa mặt phẳng bờ là xy, vẽ các tia Oa, Ob sao cho 50o xOa, 80o yOb.
a) Tính số đo góc xOb; aOb.
b) Oa có phải là tia phân giác của góc xOb hay không? Vì sao?
c) Gọi Om là tia phân giác của góc yOb. Tính số đo aOm.
+ Cho 5 số nguyên dương a, b, c, d, e thỏa mãn: 1/a^2 + 1/b^2 + 1/c^2 + 1/d^2 + 1/e^2 = 2. Chứng minh rằng có ít nhất hai trong số 5 số đã cho bằng nhau.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com