Đề thi học kỳ 2 Toán 6 năm 2019 – 2020 trường THCS Minh Đức – TP HCM


Đề thi học kỳ 2 Toán 6 năm 2019 – 2020 trường THCS Minh Đức – TP HCM gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 6 năm 2019 – 2020 trường THCS Minh Đức – TP HCM:
+ Lớp 6C có 45 học sinh. Kết quả học tập HK2 của học sinh trong lớp được xếp thành 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/3 số học sinh cả lớp, số học sinh khá chiếm 7/15 số học sinh cả lớp, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại.
+ Một lít xăng giá 13900 đồng. Lúc đầu điều chỉnh gia tăng 16%, sau đó điều chỉnh lại giảm 15% so với giá đã điều chỉnh lần thứ nhất. Hỏi sau hai lần điều chỉnh, giá một lít xăng là bao nhiêu?


+ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia OA, vẽ hai tia OB và OC sao cho AOB = 61°; AOC = 122°.
a) Tính số đo góc BOC.
b) Chứng tỏ tia OB là tia phân giác của AOC.
c) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Từ điểm O vẽ tia OE là tia phân giác của COD. Tính số đo góc DOE.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com