Đề thi học kỳ 2 Toán 6 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Nam Định


Ngày … tháng 06 năm 2020, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kỳ 2 Toán 6 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Nam Định mã đề 107 gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, thời gian làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 6 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Nam Định:
+ Bác Bình đi xe đạp điện từ nhà đến cơ quan với vận tốc 24 km/h hết 5 giờ. Khi về, bác Bình đi với vận tốc 28 km/h. Tính thời gian bác Bình đi từ cơ quan về nhà.
[ads]
+ Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Om sao cho góc xOy bằng 80° và góc xOm bằng 130°.
a) Chứng minh tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Om. Tính số đo của góc yOm.
b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Chứng minh tia Om là tia phân giác của góc yOt.
+ Một trường học có số học sinh nhỏ hơn 500 em. Nếu toàn thể học sinh của trường xếp hàng 5, xếp hàng 6, xếp hàng 7 đều dư ra 3 bạn. Nếu toàn thể học sinh của trường xếp hàng 9 thì vừa đủ. Tính số học sinh của trường.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com