Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình – Phạm Huy Huân


Tài liệu gồm 29 trang được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Huy Huân, hướng dẫn giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình; giúp học sinh học tốt chương trình Toán 9 và ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình – Phạm Huy Huân:
A. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bước 1: Lập hệ phương trình.
+ Chọn các ẩn số và đặt điều kiện, đơn vị thích hợp cho các ẩn.
+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
+ Lập phương trình biểu thị sự tương quan giữa các đại lượng.
Bước 2: Giải phương trình (hệ phương trình) vừa tìm được.
Bước 3: Đối chiếu điều kiện và trả lời.
[ads]
B. Các dạng toán điển hình
Dạng 1: Bài toán về quan hệ giữa các số.
Dạng 2: Bài toán chuyển động.
+ Toán chuyển động không có sự tham gia của dòng nước.
+ Toán chuyển động có sự tham gia của dòng nước.
Dạng 3: Toán về năng suất – Khối lượng công việc.
Dạng 4: Toán về phần trăm (%).
Dạng 5: Bài toán về công việc làm chung làm riêng.
Dạng 6: Bài toán liên quan đến hình học.
Dạng 7: Toán liên hệ thực tế.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com