Bài tập cơ bản và nâng cao Hình học 6 – Bùi Đức Phương


Tài liệu gồm 263 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Đức Phương, phân dạng và tuyển chọn bài tập cơ bản và nâng cao Hình học 6, có đáp số và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Toán 6.

Nội dung tài liệu bài tập cơ bản và nâng cao Hình học 6 – Bùi Đức Phương:
CHƯƠNG 1. ĐOẠN THẲNG.
Chủ đề 1. Điểm. Đường thẳng.
Dạng. Điểm. Đường thẳng.
Chủ đề 2. Điều kiện xác định một đường thẳng. Vị trí tương đối hai đường thẳng.
Dạng 1. Ba điểm thẳng hàng.
Dạng 2. Đường thẳng đi qua hai điểm.
Chủ đề 3. Tia – Đoạn thẳng.
Dạng 1. Vẽ tia.
Dạng 2. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Vẽ đoạn thẳng. Khi nào thì AM + MB = AB?
Dạng 3. Tìm trung điểm của đoạn thẳng.
Bài kiểm tra chương 1 Hình học 6.
[ads]
CHƯƠNG 2. GÓC.
Chủ đề 4. Nữa mặt phẳng.
Chủ đề 5. Góc.
Dạng 1. Góc. Phân loại góc. Tính số đo góc.
Dạng 2. Các phép tính về góc. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?
Dạng 3. Vẽ một góc khi biết số đo.
Dạng 4. Tia phân giác.
Chủ đề 6. Đường tròn.
Chủ đề 7. Tam giác.
Bài kiểm tra chương 2 Hình học 6.
Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 6.
Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 6.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com