Bài tập cơ bản và nâng cao số hữu tỉ, số thực – Bùi Đức Phương


Tài liệu gồm 161 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Đức Phương, phân dạng và tuyển chọn bài tập cơ bản và nâng cao số hữu tỉ, số thực, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Đại số 7.

Nội dung tài liệu bài tập cơ bản và nâng cao số hữu tỉ, số thực – Bùi Đức Phương:
Chủ đề 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
Dạng 1. Nhận biết một số hữu tỉ.
Dạng 2. Biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số.
Dạng 3. So sánh các số hữu tỉ.
Chủ đề 2. Cộng, trừ số hữu tỉ.
Dạng 1. Thực hiện phép tính cộng, trừ.
Dạng 2. Toán tìm x.
Chủ đề 3. Nhân, chia số hữu tỉ.
Dạng 1. Thực hiện phép tính.
Dạng 2. Toán tìm x
Chủ đề 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
Dạng 1. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
Dạng 2. So sánh số thập phân.
Dạng 3. Tìm x. Tính giá trị biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Chủ đề 5. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số.
Dạng 1. Viết kết quả phép tính nhân, chia dưới dạng lũy thừa.
Dạng 2. So sánh các số viết dạng lũy thừa. Tìm số mũ của lũy thừa.
Dạng 3. Toán tìm chữ số tận cùng của số dạng lũy thừa.
Chủ đề 6. Thứ tự thực hiện các phép tính và tính giá trị của biểu thức.
Dạng 1. Thực hiện phép tính.
Dạng 2. Tìm số hạng chưa biết trong một đẳng thức.
Dạng 3. Toán tìm x.
Chủ đề 7. Tỉ lệ thức. Các tính chất của tỉ lệ thức.
Dạng 1. Lập tỉ lệ thức.
Dạng 2. Tìm các số hạng của tỉ lệ thức.
Dạng 3. Chứng minh tỉ lệ thức.
Dạng 4. Giải toán có liên quan đến tỉ lệ thức.
Chủ đề 8. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Dạng 1. Nhận biết một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
Dạng 2. Viết số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số.
Dạng 3. So sánh các số thập phân.
Chủ đề 9. Phép làm tròn số.
Dạng 1. Làm tròn số.
Dạng 2. Ước lượng kết quả của phép tính.
Chủ đề 10. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai. Số thực.
Dạng 1. Tìm căn bậc hai của một số không âm.
Dạng 2. Số vô tỉ.
Dạng 3. So sánh số thực.
Bài kiểm tra kết thúc chương 1 Đại số 7.
Bài số 1.
Bài số 2.
Bài số 3.
Đáp án bài kiểm tra kết thúc chương 1 Đại số 7.
Đáp án bài số 1.
Đáp án bài số 2.
Đáp án bài số 3.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com