Đề thi HSG Toán 9 cấp huyện năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Thạch Hà – Hà Tĩnh


Thứ Sáu ngày 25 tháng 09 năm 2020, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi huyện môn Toán lớp 9 năm học 2020 – 2021.

Đề thi HSG Toán 9 cấp huyện năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Thạch Hà – Hà Tĩnh gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 150 phút.

Trích dẫn đề thi HSG Toán 9 cấp huyện năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Thạch Hà – Hà Tĩnh:
+ Có 3 giỏ táo; giỏ thứ nhất có 11 trái, giỏ thứ hai có 7 trái và giỏ thứ 3 có 6 trái. Nêu cách chuyển các trái táo sao cho số táo trong 3 giỏ bằng nhau. Việc chuyển táo từ giỏ này sang giỏ kia phải thỏa mãn điều kiện số táo chuyển vào giỏ đó phải đúng bằng số táo có trong giỏ đó.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC; vẽ đường cao AH, phân giác trong AD. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của D trên AB và AC.
a) Biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tính AH, MN, BD.
b) Gọi AE là phân giác ngoài của tam giác ABC. Chứng minh rằng:
1/AB + 1/AC = √2/AD và 1/AB – 1/AC = √2/AE.
+ Cho các số thực x, y, z thỏa mãn: 0 < x, y, z =< 1. Chứng minh rằng: x/(1 + y + xz) + y/(1 + z + xy) + z/(1 + x + yz) =< 3/(x + y + z).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com