Lý thuyết và bài tập chuyên đề tứ giác – Nguyễn Tất Thu


Tài liệu gồm 32 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Tất Thu, tổng hợp lý thuyết và bài tập chuyên đề tứ giác, giúp học sinh học tốt chương trình Hình học 8 chương 1.

Bài 1. TỨ GIÁC.
1. Tứ giác.
2. Tứ giác lồi.
Bài 2. HÌNH THANG.
1. Hình thang.
2. Hình thang cân.
3. Đường trung bình của tam giác.
4. Đường trung bình của hình thang.
Bài 3. HÌNH BÌNH HÀNH.
1. Định nghĩa.
2. Tính chất.
3. Dấu hiệu nhận biết.
Bài 4. HÌNH CHỮ NHẬT.
1. Định nghĩa.
2. Tính chất.
Bài 5. HÌNH THOI.
1. Định nghĩa.
2. Tính chất.
3. Dấu hiệu nhận biết.
Bài 6. HÌNH VUÔNG.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com