Bài tập cơ bản và nâng cao Hình học 7 – Bùi Đức Phương


Tài liệu gồm 280 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Đức Phương, phân dạng và tuyển chọn bài tập cơ bản và nâng cao Hình học 7, có đáp số và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Toán 7.

Nội dung tài liệu bài tập cơ bản và nâng cao Hình học 7 – Bùi Đức Phương:
CHƯƠNG 1. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.
Chủ đề 1. Hai góc đối đỉnh. Đường trung trực của đoạn thẳng.
+ Dạng toán 1. Hai đường thẳng cắt nhau theo một góc bất kì.
+ Dạng toán 2. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành góc vuông.
+ Dạng toán 3. Đường trung trực của một đoạn thẳng.
Chủ đề 2. Các góc tạo thành bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Hai đường thẳng song song. Từ vuông góc đến song song.
+ Dạng toán 1. Góc tạo bởi đường thẳng thứ ba cắt hai đường thẳng.
+ Dạng toán 2. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.
Đề kiểm tra kết thúc chương 1 Hình học 7 có đáp án và lời giải chi tiết.

CHƯƠNG 2. TAM GIÁC.
Chủ đề 1. Tam giác. Góc của tam giác.
Chủ đề 2. Tam giác bằng nhau. Các trường hợp bằng nhau của tam giác.
+ Dạng toán 1. Tam giác bằng nhau.
+ Dạng toán 2. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác.
+ Dạng toán 3. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác.
+ Dạng toán 4. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác.
Chủ đề 3. Tam giác đặc biệt. Định lý Pytago (Pythagore).
+ Dạng toán 1. Các tam giác đặc biệt.
+ Dạng toán 2. Định lý Pytago.
Chủ đề 4. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
Đề kiểm tra kết thúc chương 2 Hình học 7 có đáp án và lời giải chi tiết.

CHƯƠNG 3. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC. 
Chủ đề 1. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác.
Chủ đề 2. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác.
Chủ đề 3. Tính chất đường phân giác của một góc. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.
+ Dạng toán 1. Tính chất đường phân giác của một góc.
+ Dạng toán 2. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.
Chủ đề 4. Các đường đồng quy của tam giác.
+ Dạng toán 1. Tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác.
+ Dạng toán 2. Tính chất ba đường phân giác trong tam giác.
+ Dạng toán 3. Tính chất ba đường trung trực trong tam giác.
+ Dạng toán 4. Tính chất ba đường cao trong tam giác.
Đề kiểm tra kết thúc chương 3 Hình học 7 có đáp án và lời giải chi tiết.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com