Tuyển tập 27 đề thi giữa HK1 Toán 6


Tài liệu gồm 39 trang, được biên soạn bởi nhóm Math and LaTeX, tuyển tập 27 đề thi giữa HK1 Toán 6, giúp học sinh lớp 6 ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán 6 giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 sắp tới.

Mục lục tài liệu tuyển tập 27 đề thi giữa HK1 Toán 6:
Đề số 1. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 1).
Đề số 2. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 3).
Đề số 3. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 5).
Đề số 4. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 6).
Đề số 5. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 7).
Đề số 6. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 9).
Đề số 7. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 10).
Đề số 8. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 12).
Đề số 9. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 13).
Đề số 10. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 15).
Đề số 11. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 16).
Đề số 12. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 17).
Đề số 13. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 18).
Đề số 14. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 19).
Đề số 15. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 Math and LaTeX 2019 − 2020 (Trang 20).
Đề số 16. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 trường THCS Hải Lĩnh 2018 − 2019 (Trang 21).
Đề số 17. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 trường THCS Nghĩa Lâm 2018 − 2019 (Trang 22).
Đề số 18. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 trường THCS Quy Nhật 2018 − 2019 (Trang 24).
Đề số 19. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 trường THCS Tống Văn Trân 2018 − 2019 (Trang 25).
Đề số 20. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 trường THCS Xuân La 2018 − 2019 (Trang 26).
Đề số 21. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 trường THCS Yên Phong 2018 − 2019 (Trang 28).
Đề số 22. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 trường THCS Thuận Thành 2018 − 2019 (Trang 29).
Đề số 23. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 trường THCS Trực Ninh 2019 − 2020 (Trang 30).
Đề số 24. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 phòng GD&ĐT Xuân trường 2019 − 2020 (Trang 32).
Đề số 25. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 trường THCS Lương Thế Vinh 2019 − 2020 (Trang 34).
Đề số 26. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 trường THCS Thanh Miện – Hải Dương 2019 − 2020 (Trang 36).
Đề số 27. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 6 phòng GD&ĐT Tp.Ninh Bình 2018 − 2019 (Trang 38).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com