Tuyển tập một số bài toán bất đẳng thức trong kì thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán


Tài liệu gồm 67 trang, được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Nhất Huy (Tạp Chí Và Tư Liệu Toán Học), tuyển tập một số bài toán bất đẳng thức trong kì thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán, có lời giải chi tiết.

Mục lục tài liệu tuyển tập một số bài toán bất đẳng thức trong kì thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán:
1 Các kiến thức cơ bản về bất đẳng thức.
1.1 Một số kí hiệu sử dụng trong tài liệu (Trang 2).
1.2 Bất đẳng thức AM – GM (Trang 2).
1.3 Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz (Trang 2).
1.4 Điều kiện có nghiệm của phương trình (Trang 2).
2 Các bài toán bất đẳng thức trong các kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán.
3 Giới thiệu một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức khác.
3.1 Tam thức bậc hai và phương pháp miền giá trị (Trang 38).
3.2 Phương pháp đổi biến PQR và bất đẳng thức Schur (Trang 45).
3.3 Phân tích tổng bình phương SOS và phân tích Schus – SOS (Trang 51).
4 Các bài toán luyện tập.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com