Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình


Tài liệu gồm 39 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm cần đạt, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 8 chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Bước 1: Lập phương trình:
+ Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.
+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
Bước 2: Giải phương trình.
Bước 3: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.
II. BÀI TẬP MINH HỌA
Phương pháp chung:
+ Bước 1: Kẻ bảng nếu được, gọi ẩn, kèm theo đơn vị và điều kiện cho ẩn.
+ Bước 2: Giải thích từng ô trong bảng, lập luận để thiết lập phương trình bậc hai.
+ Bước 3: Giải phương trình, đối chiếu điều kiện và trả lời bài toán.
Các dạng toán:
+ Dạng 1: Toán chuyển động.
+ Dạng 2: Toán năng suất.
+ Dạng 3: Toán làm chung công việc.
+ Dạng 4: Toán có nội dung hình học.
+ Dạng 5: Dạng toán có chứa tham số.
+ Dạng 6: Toán về tỉ lệ chia phần.
+ Dạng 7: Dạng toán liên quan đến số học.
+ Dạng 8: Dạng toán có nội dung vật lý, hóa học.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]