Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử


Tài liệu gồm 32 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm cần đạt, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 8 chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức.

A. LÝ THUYẾT
1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.
4. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA CƠ BẢN
+ Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
+ Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
+ Dạng 3: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.
+ Dạng 4: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt ẩn phụ.
+ Dạng 5: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.
+ Dạng 6: Tìm x với điều kiện cho trước.
C. CÁC DẠNG BÀI TỔNG HỢP MINH HỌA NÂNG CAO
D. PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com