Chuyên đề phép chia các phân thức đại số


Tài liệu gồm 13 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm cần đạt, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề phép chia các phân thức đại số, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 8 chương 2: Phân thức đại số.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Sử dụng quy tắc chia để thực hiện phép tính.
Phương pháp giải: Áp dụng công thức: A/B : C/D = A/B . D/C với C/D ≠ 0.
Chú ý:
+ Đối với phép chia có nhiều hơn hai phân thức, ta vẫn nhân với nghịch đảo của các phân thức đứng sau dấu chia theo thứ tự từ trái sang phải.
+ Ưu tiên tính toán đối vói biểu thức trong dấu ngoặc trước (nếu có).
Dạng 2. Tìm phân thức thỏa mãn đẳng thức cho trước.
+ Bước 1. Đưa phân thức cần tìm về riêng một vế.
+ Bước 2. Sử dụng quy tắc nhân và chia các phân thức đại số, từ đó suy ra phân thức cần tìm.
Dạng 3. Bài toán nâng cao.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com