Chuyên đề tính chất cơ bản của phân thức


Tài liệu gồm 12 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm cần đạt, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề tính chất cơ bản của phân thức, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 8 chương 2: Phân thức đại số.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Tính chất cơ bản của phân thức.
2. Quy tắc đối dấu.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Tìm đa thức thỏa mãn đẳng thức cho trước.
Bước 1. Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tù ở hai vế.
Bước 2. Triệt tiêu các nhân tử chung và rút ra đa thức cần tìm.
Dạng 2: Biến đổi phân thức theo yêu cầu của đề bài.
Bước 1. Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử hoặc lựa chọn tử thức (hay mẫu thức) thích hợp tùy theo yêu cầu đề bài.
Bước 2. Sử dụng tính chất cơ bản của phân thức để đưa về phân thức mới thỏa mãn yêu cầu.
Dạng 3: Tính giá trị của phân thức.
Bước 1. Phân tích tử thức và mẫu thức của mỗi phân thức thành nhân tử.
Bước 2. Rút gọn từng phân thức.
Bước 3. Thay giá trị của biến vào phân thức và tính.
Dạng 4: Chứng minh cặp phân thức bằng nhau.
Bước 1. Phân tích từ thức và mẫu thức của mỗi phân thức thành nhân tử.
Bước 2. Rút gọn từng phân thức, từ đó suy ra điều phải chứng minh.
Dạng 5: Toán nâng cao.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com